TILGANG TIL SAMARBEJDE:

Hos DK-INTEGRATION ønsker vi at arbejde ud fra en løsningsorienteret tilgang med udsatte børn, unge og familier som alle behøver en særlig indsats.

  • I arbejdet lægger vi vægt på at støtte og rådgive familierne med de udfordringer og evt. konflikter som de oplever og gennemgår.
     

  • For at hjælpe familier bedst muligt arbejder vi på at danne et helhedsorienteret billede af de enkelte familiemedlemmer, får forståelse og indsigt i deres handlinger og udfordringer. Vi tilrettelægger her, med bl.a. en pædagogisk tilgang, hvordan familierne i fremtiden kan undgå samt afvikle nogle af de konflikter og udfordringer som de er udfordret på.
     

  • Vi bidrager med pædagogisk viden og redskaber, som skal være med til at udvide egen handleevne og muligheder. Ved samarbejde finder vi de løsninger som passer bedst til de respektive familier, og som vil fremme en bedre trivsel og udvikling.
     

  • Vi tager udgangspunkt og bygger videre på de ting som er funktionelt og godt familien, på de ting som virker, i stedet for at lægge vægt og fokus på problemerne.