VI TILBYDER

INTEGRATIONS KONSULENT

DK-INTEGRATION har en lang række dygtige, erfarne integrationskonsulenter/mentorer, som alle har et indgående kendskab til kulturelle forskelle samt det at være ”ny borger” i et fremmed land. En stor del af vores konsulenter, har selv prøvet det, og er i dag, så langt at de kan videreformidle deres erfaringer samt der igennem guide borgerne videre.

Det er vigtigt at erkende, at der er forskel på, om det er en mand eller kvinde som skal på arbejdsmarkedet, idet der omkring kvinder kan være ekstra familiære og kulturelle opfattelser.

Alle forløb hos os, bliver matchet, således at det passer på køn, sprog og kulturelle forhold, ligesom der arbejdes målrettet mod beskæftigelse, med stort fokus på det at have et arbejde.

Et integrationsforløb hos os kan indeholde følgende:

 • Blive motiveret til at tage ansvar for sit eget liv og familien

 • Synliggørelse af personlige kompetencer arbejdspotentiale

 • Etablering af netværk via naboskab, skoler, lokale foreninger, boligområde

 • Anvendelse af personligt netværk

 • Forstå dansk arbejdskultur, normer samt arbejdsmiljøregler

 • Oprettelse af CV samt anvendelse af jobplatforme til jobsøgning

 • Forstå vigtigheden af at praktik kan være vejen til et varigt arbejde

 • Gennemførelse af ansættelsessamtaler

 • At kunne gøre sig forståelig til samtaler

 • Fortrolighed med at arbejde med PC

 • At bruge internettet: borger.dk – Nemid – Eboks

 

DK-INTEGRATION har tilknyttet en virksomhedskonsulent, som har et meget bredt netværk af virksomheder, der alle ønsker at bidrage og tage et socialt ansvar, ved at tilbyde rummelige praktikpladser så vi kan effektivisere indsatsen omkring integration i Danmark.

Vi har specifik godt netværk indenfor: Butik – Lager – Rengøring – Kantiner – industri og håndværk.

Konsulenten er tovholder på den tværfaglige indsats mellem borgeren, kommunen, sprogskolen og virksomheden. Lige som vi løbende skriftligt dokumenterer forløbet.