VI TILBYDER

KONTAKTPERSON
Til voldsramte kvinder / mødre

SAMTALE-GRUPPER kun for kvinder.
 

  • Psykisk vold er forbundet med tavshed og tabu. Dette kan bekæmpes og nedbrydes ved åbenhed og ærlighed. I stedet for at kæmpe i det skjulte, er der mulighed for i fællesskab at hjælpe og støtte hinanden.
     

 

- Hos DK-INTEGRATION arbejder vi i samtalegrupper, hvor vi mødes i trygge rammer.
 

 

- Her deles livshistorier, erfaringer og håb for derigennem at genfinde styrken og modet til at bryde den psykiske vold.
 

 

- Her tilegnes effektive metoder via den kognitive metode, til at bryde med negative vedligeholdende mønstre.


- Her får vi bl.a. besøg af kvinder som har brudt dette mønster.

 

  • I en fælles samtalegruppe er den enkelte ikke kun et offer, men også et menneske som deler ud af sine oplevelser og erfaringer. Det at fortælle sin historie i et åbent fællesskab, er sårbart men kan også være befriende.

 

  • Vi mødes en gang ugentligt over en 3 måneders periode, hvor vi løbende evaluerer, og er opmærksomme på den individuelle støtte en kvinde kan have behov for.

 

  • Alle underskriver en tavshedserklæring, som gennemgås hver uge inden opstart for at tryghed.

 

FACE TO FACE STØTTEKONTAKTPERSON:
 

  • Hver enkelt kvinde vil have mulighed for at få en personlig støtte kontaktperson, hvor man kan få den individuelle vejledning og hjælp der muligvis skal til for at komme videre.