top of page

VI TILBYDER

KONTAKTPERSON
Til voldsramte kvinder / mødre

SAMTALE-GRUPPER kun for kvinder.
 

  • Psykisk vold er forbundet med tavshed og tabu. Dette kan bekæmpes og nedbrydes ved åbenhed og ærlighed. I stedet for at kæmpe i det skjulte, er der mulighed for i fællesskab at hjælpe og støtte hinanden.
     

 

- Hos DK-INTEGRATION arbejder vi i samtalegrupper, hvor vi mødes i trygge rammer.
 

 

- Her deles livshistorier, erfaringer og håb for derigennem at genfinde styrken og modet til at bryde den psykiske vold.
 

 

- Her tilegnes effektive metoder via den kognitive metode, til at bryde med negative vedligeholdende mønstre.


- Her får vi bl.a. besøg af kvinder som har brudt dette mønster.

 

  • I en fælles samtalegruppe er den enkelte ikke kun et offer, men også et menneske som deler ud af sine oplevelser og erfaringer. Det at fortælle sin historie i et åbent fællesskab, er sårbart men kan også være befriende.

 

  • Vi mødes en gang ugentligt over en 3 måneders periode, hvor vi løbende evaluerer, og er opmærksomme på den individuelle støtte en kvinde kan have behov for.

 

  • Alle underskriver en tavshedserklæring, som gennemgås hver uge inden opstart for at tryghed.

 

FACE TO FACE STØTTEKONTAKTPERSON:
 

  • Hver enkelt kvinde vil have mulighed for at få en personlig støtte kontaktperson, hvor man kan få den individuelle vejledning og hjælp der muligvis skal til for at komme videre.

bottom of page