VI TILBYDER

KONTAKTPERSON
(Lov om social service §52, stk. 3, nr. 6)

Vi tilbyder Kontaktpersoner som har samme sprog og kultur tilfælles med borgerne, hvilket kan give mulighed for en hurtigere proces, eliminere mulige tvivlsspørgsmål samt gør det nemmere med personlige sproglige barrierer.

Vores kontaktpersoner er erfarne i, at motivere borgerne i forhold til den udarbejdede handleplan.

 

Vi har erfaringer med de fleste diagnoser, og kan håndtere utilpassede eller fortvivlede borgere.

 

Vi arbejder helhedsorienteret og kan stå til rådighed på forskellige tider af døgnet og i weekenden.

Vi matcher opgaven og har mulighed for at arbejde i aldersgruppen 15-23 år med begge køn.

 

Vi kan eksempelvis støtte i nedenstående:

  • Samvær – minimum 5 timer om ugen

  • Støtte ved samtaler i Jobcentre, lægen, psykiater eller anden instans

  • Støtte til at fastholde sprogskolen

  • Bindeled mellem kommunen, borgeren, familien

  • Fastholdelse i uddannelse, skole, læreplads

  • Støtte til psykologisk udredning

  • Støtte til familiære kontakter samt positive løsninger og kontakter

  • Støtte til at holde sig, kriminalitet, misbrug

  • Støtte til jobsøgning og fritidsinteresser

  • Hjælp til akutte situationer, som eksempelvis rådgivning og henvisning til rette sted

 

Ofte kan borgere være udsat for social kontrol, religiøs og kulturel kontrol, samt problematikker knyttet radikalisering.