top of page

AMIRA

FORLØB FOR ETNISKE KVINDER

AMIRA gruppeforløb

 

– Et særlig tilrettelagt forløb der henvender sig til etniske kvinder som har tyrkisk eller arabisk som hovedsprog. Kvinder som i en længere periode ikke har deltaget i aktiviteter, måske grundet isolation, sygdom eller kulturelle udfordringer.

 

Kvinderne kan have minimale generelle færdigheder i dansk, måske være analfabet, ligesom de kan have en mulig manglende indsigt i det danske samfund og kultur.

Forløbet er ligeledes et beskæftigelses fremmende forløb, hvor der skal afprøves nøje tilrettelagte individuelle praktikker, således at deltagerne får en tilknytning og indsigt til arbejdsmarkedet.

 

FORLØB
 

Gruppeforløb afholdes med min. 6 kvinder på holdet og max 12. Der vil løbende være mulighed for tilmelding og optagelse. Ved opstart af forløb er det påkrævet at borger, sagsbehandler og mentor har afstemt forløbet og formål.

Konsulenten har ansvaret for, at der udfærdiges konkret faglig begrundede tiltag, således at borgerens progression bevæger sig i den ønskede retning. Konsulenten har ligeledes ansvaret for løbende at vurdere effekten af de iværksatte tiltag, samt om der skal ske et skift i metoder eller fokusområder.

Konsulenten har ansvaret for at der arbejdes i relation til sekundære områder fx døgnrytme, udvikle strategier, i relation til at leve med angst, traumer, depression, PTSD og andre psykiske sårbarheder, men også almindelige forhold som fx struktur i hverdagen, privat økonomi og kost samt motion.

 
GENERELT INFO OM FORLØB: 

 

  • Varighed 26 uger

 

  • Vi starter de første uger med individuelle møder, danner relationer og tillid.

 

  • Herefter tilstræbes der 3 ugentlige gruppemøder (opstart, kan for nogen være 2 gange)

 

  • Mødedage er: Mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 9.00 – 13.00

 

  • Servering af sund morgenmad, kaffe og te. En gang om måneden fælles middagsmad.

 

  • Alt fremmøde registreres.

 

  • Hver 6 uge afleveres skriftlig status, hvor mål og delmål løbende afstemmes.

 

  • Individuel coachende samtaler en gang hver måned.

 

  • Hovedformål, er at alle inden de 26 uger afslutter er eller har været i individuel praktik.

 

  • Forløbet er beskæftigelsesrettet, hvorfor der efter uge 10 vil være løbende samtaler med vores virksomhedskonsulent Peter Bang.

bottom of page